Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
13.1.2017 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/01_2017/list0004.PDF PDF kópia 3,1 MB
2.1.2017 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/01_2017/list0002.PDF PDF kópia 2,54 MB
2.1.2017 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/01_2017/list0003.PDF PDF kópia 1,77 MB
12.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke plynu dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/01_2017/list0003.PDF PDF kópia 1,77 MB
21.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke elektriny dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/01_2017/list0002.PDF PDF kópia 2,54 MB
22.7.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/09_2016/list.PDF PDF kópia 2,04 MB
16.6.2016 Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke a odbornej stáži dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/06_2016/list0001.PDF PDF text 1,88 MB
16.6.2016 Dohoda o vykonaní odbornej praxe dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/06_2016/list.PDF PDF text 1,27 MB
20.5.2016 Zmluva o diele dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/08_2016/list0001.PDF PDF kópia 2,6 MB
29.4.2016 Zmluva o diele dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/08_2016/list.PDF PDF kópia 2,69 MB
30.3.2016 Servisná zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/04_2016/list.PDF PDF kópia 986,46 kB
19.1.2016 Darovacia zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list.PDF PDF kópia 531,54 kB
15.1.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/05_2016/list.PDF PDF text 2,32 MB
11.1.2016 Zmluva o zabezpečení BOZP dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/05_2016/list0003.PDF PDF text 4,72 MB
11.1.2016 Zmluva o zabezpečení dohľadu nad PP dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/05_2016/list0002.PDF PDF text 3,26 MB
11.1.2016 Kúpna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list0002.PDF PDF kópia 2,9 MB
11.1.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list0002.PDF PDF kópia 2,9 MB
11.1.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list0004.PDF PDF kópia 2,9 MB
11.1.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list0003.PDF PDF kópia 2,93 MB
11.1.2016 Kupna zmluva dokumenty/css_nove_mesto/zmluvy/02_2016/list0001.PDF PDF kópia 2,92 MB

Vytlačiť