Termín: 28.9.2013, 14:12 - 28.9.2013, 14:12

Miesto konania

Spoločenská sála pri Msks, Hviezdoslavova 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom