CSS Nové Mesto nad Váhom

Oznam

Od 27.10.2021

Umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia /za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch/.

Návštevy musia predložiť 7-dňový negatívny test Ag test alebo očkovací preukaz.

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov CSS v čase od 10,00 do 15,00 maximálne 1 hodinu / odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy

Sú zakázané:

Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí

Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu

Od 21.6.2021

Umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia /za priaznivého počasia preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch/.

Návštevy musia predložiť 7-dňový negatívny test Ag test alebo očkovací preukaz.

Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ v sprievode zamestnanca CSS alebo príbuzných./

Umožňujeme klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov CSS v čase od 10,00 do 15,00 maximálne 1 hodinu / odchod a príchod hlásiť na ambulancii službukonajúcemu zdravotnému personálu./ Opustenie je len v pracovné dni . Cez víkend a sviatok nie je povolené.

Umožňujeme klientom opustiť zariadenie do domáceho prostredia minimálne dva dni./bez povinnosti izolácie po návrate ale s povinnosťou AG testu po návrate vykonaného v CSS./

Sú povolené bohoslužby v interiéri CSS./ v súlade s platnými hygienickými opatreniami/

Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba nahlásiť informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok: 13:00 – 15:00

Streda : 13:00 – 16:00

Sviatok a víkend :     nepovolené navštevy

Sú zakázané:

Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí

Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu/

               Oznam od 1.3.2021

Počas uzatvorenia nášho zariadenia sa s našimi klientmi môžete spojiť  aj prostresníctvom tabletov - videohovorom. Cez aplikáciu WhatsApp a Messenger na čísle

0911 678 177 alebo

0911 677 458

v čase od 13:00 do 15:30 hod. sa môžete spojiť s vašimi príbuznými a tak im spríjemniť nasledujúce dni.

OZNAM od 1.10.2020

Na základe potvrdenia nárastu pozitívnych testov na COVID-19 CSS do odvolania ruší všetky návštevy klientov v CSS.

Fázy uvoľnenia:

Od 21.9. 2020

  • umožňujeme návštevy u klientov CSS vo vonkajších priestoroch zariadenia/mimo izieb/ len za priaznivého počasia s rúškom.
  • Umožňujeme klientom absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie a nevyhnutné vybavenie úradných záležitostí/ len v sprievode zamestnanca CSS/
  • Umožňujeme klientom krátkodobé / max. 1 hod./ opustenie priestorov zariadenia v dopoludňajších hodinách mimo zariadenia /len  v sprievode zamestnanca CSS/
  • Sú povolené externé služby v CSS – holič, kaderník a pedikér
  • Klienta môžu navštíviť dve osoby v určenom čase návštevných hodín. Pri vstupe sa treba  nahlásiť  informátorovi alebo službukonajúcemu zdravotnému personálu  a vykonať hygienické opatrenia pri vstupe do CSS./meranie teploty,dezinfekcia..../

Návštevné hodiny:

Pondelok:   13:00 – 15:00

Streda :       13:00 – 15:00

Piatok:         13:00 – 15:00

Sú zakázané:

  • Návštevy osôb žijúcich dlhodobo v zahraničí
  • Návštevy osôb, ktoré boli na krátkodobom pobyte v zahraničí/ návšteva bude možná najskôr po 14 dňoch od vrátenia z pobytu/
  • Návštevy deťomdo 15 rokov

Ďalej o nás:

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom ( ďalej CSS) je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je zriadené 1.7.2006.

CSS poskytuje tri druhy sociálnej služby pre 70 prijímateľov sociálnej služby:

  • v špecializovanom zariadení  pre plnoletú fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie ,ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.
  • domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom , alebo ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V časti sociálneho  zariadenia - špecializované zariadenie sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná pre 24 prijímateľov sociálnej služby.

V časti sociálneho zariadenia – domov sociálnych služieb sa poskytuje ambulantná sociálna služba pre 20 prijímateľov sociálnej služby a pobytová sociálna služba ako  celoročná pre 26 prijímateľov sociálnej služby.


Sme tu pre všetkých, ktorí sa nevládzu postarať o seba, alebo svojho blízkeho. Zdraví aj chorí tu nájdu starostlivosť, ale hlavne porozumenie a úctu patriacu ich životu.

Aktuality

4. ročník benefičného koncertu Dúha v srdci

Dňa 27.9.2015 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď.pl...

3.ročník benefičného koncertu " DÚHA V SRDCI"

Dňa 28.9.2014 CSS v Novom Meste nad Váhom pozýva širokú verejnosť , no najmä mládež so zdravotným postihnutím na benefičný koncert" Dúha v srdci". Bližšie informácie viď....

Občianske združenie "Život s dúhou v srdci"

Dňom 1.1.2014 vzniklo v našom zariadení občianske združenie,ktorého cieľom je pomoc a podpora pri vyvíjaní činnosti a aktivít a zlepšenie života znevýhodnených občanov.

Dúha v srdci

30. september 2012 sa niesol v duchu dobrej nálady, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkých prítomných na benefičnom podujatí Dúha v srdci

Nové webové sídlo

Spustili sme do testovacej prevádzky nové webové sídlo

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.